ซื้อเสื้อสะท้อนแสงและหมวกกันน็อค

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
353100
วันที่รับเอกสาร: 
18/03/2559 - 01/04/2559
วันที่ยื่นซอง: 
18/03/2559 - 01/04/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
04/04/2559
ราคากลาง: 
353,100.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด
84,958.00
เสื้อสะท้อนแสง จำนวน 200 ตัว ราคาตัวละ 397.-บาท
บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด
128,400.00
หมวกกันน็อค จำนวน 200 ใบ ราคาใบละ 600.-บาท
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด
84,958.00
เสื้อสะท้อนแสง จำนวน 200 ตัว ราคาตัวละ 397.-บาท
บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด
128,400.00
หมวกกันน็อค จำนวน 200 ใบ ราคาใบละ 600.-บาท
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มีนาคม 18, 2559