ซื้อเครื่องโรเนียวดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
170000
วันที่รับเอกสาร: 
19/08/2557 - 02/09/2557
วันที่ยื่นซอง: 
19/08/2557 - 02/09/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
03/09/2557
ราคากลาง: 
169,060.00
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, สิงหาคม 19, 2557