ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ พร้มอุปกรณ์ จำนวน 25 เครื่อง

วันที่ประกาศ: 
20/06/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
287,500.00 บาท