ซื้อเครื่องตรวจวัดควันดำ จำนวน 15 เครื่อง

วันที่ประกาศ: 
13/02/2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีคัดเลือก
ราคากลาง: 
5,085,000.00 บาท