ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ 3 รายการ และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน 2 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
280000
วันที่รับเอกสาร: 
25/09/2557 - 08/10/2557
วันที่ยื่นซอง: 
25/09/2557 - 08/10/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
09/10/2557
ราคากลาง: 
155,660.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาหมายเหตุ
บริษัท แสงเอกซัพพลาย จำกัด
เครื่องแวคคั่ม จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท ถังเชื่อมแก็สและถังลม จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 26,000 บาท และเครื่องกรองน้ำ จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 58,500 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,500 บาท ไม่รวมภษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหมายเหตุ
บริษัท แสงเอกซัพพลาย จำกัด
เครื่องแวคคั่ม จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท ถังเชื่อมแก็สและถังลม จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 26,000 บาท และเครื่องกรองน้ำ จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 58,500 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,500 บาท ไม่รวมภษีมูลค่าเพิ่ม
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กันยายน 25, 2557