ซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีโช๊ค

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธ๊สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
270000
วันที่รับเอกสาร: 
26/04/2560 - 11/05/2560
วันที่ยื่นซอง: 
26/04/2560 - 11/05/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
15/05/2560
ราคากลาง: 
207,000.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, เมษายน 26, 2560