ซื้ออุปกรณ์และอะไหล่ซ่อมบำรุงลิฟต์ จำนวน 5 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธ๊เฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
106657.60
ราคากลาง: 
106,657.60
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จำกัด
106,657.60
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จำกัด
106,657.60
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กันยายน 6, 2561