ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน ของกลุ่มงานสื่อสาร

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
398048.88
วันที่รับเอกสาร: 
29/06/2558 - 10/07/2558
วันที่ยื่นซอง: 
29/06/2558 - 10/07/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
13/07/2558
ราคากลาง: 
156,294.90
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.พระยาไกรอินเตอร์เทรด
156,123.70
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.พระยาไกรอินเตอร์เทรด
156,123.70
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มิถุนายน 29, 2558