ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องอาหารพนักงาน (สนญ.)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
12019320
วันที่รับเอกสาร: 
29/01/2559 - 11/02/2559
วันที่ยื่นซอง: 
29/01/2559 - 11/02/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
12/02/2559
ราคากลาง: 
170,627.55
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ร้านเจนพัฒนาอลูกลาส
103,635.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ร้านเจนพัฒนาอลูกลาส
103,635.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มกราคม 29, 2559