ซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์ จำนวน 2 รายการ

วันที่ประกาศ: 
19/07/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
198,485.00 บาท