ซื้ออุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด จำนวน 2 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
10647404
วันที่รับเอกสาร: 
25/11/2558 - 11/12/2558
วันที่ยื่นซอง: 
25/11/2558 - 11/12/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
14/12/2558
ราคากลาง: 
235,690.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท อินโฟกัส เฟิร์มมิ่ง จำกัด
121,550.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท อินโฟกัส เฟิร์มมิ่ง จำกัด
121,550.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤศจิกายน 25, 2558