ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (สำรองคลัง) จำนวน 13 รายการ

วันที่ประกาศ: 
29/06/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
120,000.50 บาท