ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
5000000
วันที่รับเอกสาร: 
12/07/2560 - 25/07/2560
วันที่ยื่นซอง: 
12/07/2560 - 25/07/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
26/07/2560
ราคากลาง: 
428,374.50
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
388,928.95
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
378,437.60
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
373,537.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
372,895.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กรกฎาคม 12, 2560