ซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่อแบบพนักงานประจำปี 2566

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 29, 2565 - พฤหัสบดี, มกราคม 5, 2566
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
9,439,000.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ