ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงาน ประจำปี 2561 และ 2562 (ครั้งที่2)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 3, 2566 - อังคาร, สิงหาคม 8, 2566
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
16,215,452.00
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ