ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บรรจุถัง 18 ลิตร จำนวน 4,850 ถัง

วันที่ประกาศ: 
09/04/2563
วันที่อนุมัติแผน: 
09/04/2563