ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ แอล คลีน เจล จำนวน 7,000 ขวด พร้อมขายึดขวด จำนวน 3,000 ชุด

วันที่ประกาศ: 
13/02/2563
วันที่อนุมัติแผน: 
13/02/2563