ซื้อน้ำดื่ม

วันที่ประกาศ: 
20/07/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
117,600.00 บาท
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: