ซื้อชุมสายโทรศัพท์,ตู้สาขาโทรศัพท์ 24 Port 8 สายนอก 24 สายใน,เครื่องโทรสาร

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
132000
วันที่รับเอกสาร: 
22/12/2557 - 05/01/2558
วันที่ยื่นซอง: 
22/12/2557 - 05/01/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
06/01/2558
ราคากลาง: 
128,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, ธันวาคม 22, 2557