ซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอร์ 3 ชุด และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 3 เครื่อง ครั้งที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
182400.00
วันที่รับเอกสาร: 
18/09/2557 - 01/10/2557
วันที่ยื่นซอง: 
18/09/2557 - 01/10/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
02/10/2557
ราคากลาง: 
159,000.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
119,989.80
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด
119,989.80
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กันยายน 18, 2557