ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล และกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
115000
วันที่รับเอกสาร: 
09/12/2557 - 23/12/2557
วันที่ยื่นซอง: 
09/12/2557 - 23/12/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
24/12/2557
ราคากลาง: 
114,989.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, ธันวาคม 9, 2557