ช่วยเพิ่ม จำนวนรถ หรือรอบ ของสาย543ก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วยเพิ่ม ได้ไหมครับ รอรถนานมาก บางครั้ง รอถึง 1 ชั่วโมงยังมี พิจารณาด้วยครับ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว เราจะแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบตรวจสอบเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขการให้บริการให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการเดินทางมากที่สุด ท่านสามารถสอบถามเส้นทาง แนะนำบริการได้ที่สายด่วน Call center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ของทุกวันไม่เว้นวันหยุดขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสาร ขสมก.