ช่วยเพิ่มเที่ยวรถ 84ก ด้วยครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วยเพิ่มเที่ยวรถ 84ก ในช่วงเวลา 6.00น. ถึง 7.00น. ด้วยครับ รถขาดช่วง และผู้ใช้บริการมีจำนวนเยอะครับ ผมรอที่ต้นสายตลาดใหม่ศาลายาครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการปล่อยรถในช่วงเวลาดังกล่าวให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ