ช่วยเพิ่มรถเมล์สาย511

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถมาก็ช้า แถมไม่ค่อยมี ขนาดตื่นมาทำงานแต่เช้า มายืนรอรถร่วม 2ชม มีแต่ขึ้นทางด่วน แล้วรถสายธรรมดาไม่มีบ้างหรอ ไปทำงานก็สายแถมยังต้องมายืนเบียดกันยิ่งกว่าปลากระป๋อง หายใจไม่ออกค่ะ กรุณาช่วยเพิ่มเที่ยวรถสักทีเถอะ แย่จะตายอยู่แล้ว เบียดกันตัวจะแตกแถวจะยืนขี่กันล่ะ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ผมได้ยืนรอรถเมลสายนี้มาเป็นเวลา 1 ชม. เต็มแล้วครับก็ยังไม่มาซักที ชาตินี้จะมาไหมครับ