ช่วยเพิ่มรถประจำทางเส้นทาง 536 หน่อยได้ไหมคะรอชั่วโมงกว่าแล้วรถยังไม่มาเลย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
นั่งรอรถเมล์ป้ายซอยสวนเงินตั้งแต่ 11.20 จนตอนนี้ 12.30 รถยังไม่มาเลย ปกติปล่อยออกจากอู่แต่ละเที่ยวห่างกันเท่าไหร่เหรอคะ เพราะต่อให้ห่างกัน 1 ชั่วโมงเราก็ต้องได้โดยสารกลับแล้วค่ะ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้กลับเลยยังอยู่ที่ป้ารถเมล์ซอยสวนเงินอยู่เลย ช่วยปรับปรุงและเพิ่มรถบริการสำหรับสาย 536 ด้วยค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)