ช่วยพัฒนา ViaBus app

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ใน App ViaBus ไม่ขึ้นพิกัดรถของ ขสมก. ช่วยแก้ไขด่วนครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ