ช่วยผลิตบัตรรายเดือนนักศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการด้วยค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้วันที่3แล้วแต่ยังไม่มีขายบัตรรายเดือนนักศึกษา คุณผลิตออกมาช้าก็เท่ากับริดรอนสิทธิประโยชน์ที่นักเรียนนักศึกษาควรจะได้รับนะคะ เสียเป็นรายเดือนแต่ได้ใช้ไม่ครบเดือน เดินทางมาซื้อก็มีค่าใช้จ่าย จะต้องให้เดินทางมาดูเองกี่รอบถึงจะมีคะ ไม่มีช่องทางอื่นอัพเดทให้ทราบแบบเป็นทางการบางหรอคะ ควรพัฒนาบ้างนะคะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ