ช่วยผลิตตั๋วรายเดือนนักศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการด้วยค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รบกวนช่วยดูแลผลิตตั๋วโดยสารรถเมล์รายเดือนนักศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการด้วยค่ะเนื่องจากหาซื้อมาหลายวันแล้วแต่กลับบอกว่าหมดและให้ซื้อตั๋วรายเดือนแบบปกติซึ่งแพงกว่ามากมันไม่คุ้มค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ