ช่วยปรับเวลาการปล่อยรถและประเภทของรถ 76 ในช่วงเช้า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 76 เป็นสายที่มีผู้โดยสารเยอะมากในช่วงเช้าเนื่องจากเป็นสายที่วิ่งเข้าในเมืองและผ่านย่านธุรกิจ รบกวนปล่อยรถให้ถี่ขึ้นและช่วยนำรถปรับอากาศสีฟ้าแบบใหม่มาใช้ในช่วงเช้าด้วยเพื่อจะบรรจุผู้โดยสารให้เยอะมากขึ้น คุณจะเก็บรถใหม่ๆไว้ทำไมคะ รบกวนด้วยคะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ