ช่วยปรับปรุง สาย 522 ทึ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วยปรับปรุงสาย 522 ทีข้อร้องอาทิตย์1 เจอนั่งมารถเสีย3ครั้งทั้งเสียเวลา ขึ้นชื่อเรื่องการเสียบ่อยมากเปลี่ยนคันเถอะครับ สสาย522 ประชาชนใช้บริการเยอะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงบริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการ รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ