ช่วยปรับปรุงข้อมูลเส้นทางสาย101บนเว็บ ขสมก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วยปรับปรุงข้อมูลเส้นทางสาย101บนเว็บ ขสมกด้วยค่ะ ยังแสดงข้อมุลเส้นทางไปพุทธทณฑลสาย2 อยู่ ทั้งๆที่เปลี่ยนเส้นทางไปแล้ว ทำให้ผดส ขึ้นรถผิดค่ะ เสียเวลา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ