ช่วยซ่อมน้ำรั่วจากช่องแอร์เวลาฝนตกด้วย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เวลาฝนตก น้้าจะรั่วลงมาจากช่องแอร์บนหัว ใส่ผู้โดยสาร กรุณาซ่อมแซมด้วย สร้างความลำบากให้ผู้โดยสารมากๆ