ช่วง17.00-18.30น.รถปอ. 36 จุดป้ายตรงข้ามรพ.สัตว์จัสโก้รัชดา รอนานถึงชั่วโมงครึ่ง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วงเวลา 17.00 - 19.00น.จุดป้ายรถเมล์ ตรงข้าม รพ.สัตว์จัสโก้รัชดา รอนานมาก ถึง 1- 2 ชม.ในขณะที่ ปอ.73. ปอ.73 ก ปอ.154. โผล่มาเกือบ ทุกๆ 15-20 นาที รถปอ.36. อู่อยู่ตรงห้วยขวางไม่ใช่หรือคะ สังเกค มี ปอ.36 ติดป้าย เฉพาะกิจโผล่มา ช่วง 17.30 น. 2 วัน บริการใครคะ รับส่ง พนักงาน ขสมก.หรือเปล่า ช่วยปล่อย 36 บริการผู้โดยสารตีคู่ มาพร้อมกับคันเฉพาะกิจได้มั๊ย ขอผูโดยสารใช้บริการบ้าง. อุตส่าห์ อุดหนุน ซื้อบัตรโดยสารปรับอากาศรายสัปดาห์มาแล้ว ช่วยปรับปรุงด้วยค่ะ ถ้ารถจะขาดระยะ ไม่ควรจะมีเฉพาะ ปอ.36 นะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 36 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ