ชื่มชมกระเป๋ารถเมล์สาย 191

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้เวลา 12.15 ได้ขึ้นรถเมล์สาย 191 จากซอยชินเขต 1 ลงที่แยกรัชดาลาดพร้าว พนักงานเก็บค่าโดยสารชื่อ พรนภัส โพธิ์ทอง บริการสุภาพเรียบร้อย แต่งกายถูกต้องตามระเบียบขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯทุกประการ ขอให้รักษาความดีแบบนี้ตลอดไปครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.