ชื่นชม207

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ตั้งแต่รถเมล์สาย207เปลี่ยนมาเป็นรถสีแดง บริการดีมากค่ะ ขับรถดี กระเป๋ารถเมล์เต็มใจให้บริการ ไม่เร่งรีบ เต็มใจให้บริการดีค่ะ ขอให้มีต่อๆไปนะค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ