ชื่นชม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชื่นชม พนักงานเก็บค่าโทรสารชาย ประจำรถเมล์สาย 114 เลขข้างรถ 1-50124 น้องช่วยเหลือผู้โดยสาร ดีมาก ช่วยเหลือคนแก่ช่วยพยุง ช่วยถือของ ยิ้มแย้มมีมารยาท ผดส ขึ้นมาจากท่าน้ำนนท์ วันที่ 18/4/67 เวลาประมาน 15.30 พร้อมกัน ชมน้องทุกคน มีคุณป้าถามชื่อน้องแต่เราไม่ได้ยิน ได้ยินแต่เลขประจำตัว 1438

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป