ชื่นชม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ใช้บริการ รถเมล์สาย 23 พนักงานเก็บเงินชื่อ กาญจน์วรินทร์ พรมอินทร์ให้ควาามประทับใจ และ รอยยิ้มที่แจ่มใส น่ารักมากค่ะ

ชมเชย เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.