ชื่นชม และ ชมเชย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวานนี้ (29.09.2519) ผมกับภรรยาขี้นรถ ปอ157 หมายเลขรถ 157-2 จาก สามแยกไฟฉาย ไป ท่าพระ ได้รับการดูแลเอาใจใส่ อย่างดีมากที่สุด จาก พขต และ พขร ทั้งตอนขึ้น และ ลงรถ โดยไม่รังเกียจ หรือ เบื่อหน่ายที่ผมและภรรยา เป็นคนแก่ งุ่มง่าม อยากบอกว่า ผมแทบจะไม่พบพฤติกรรมที่ดีมากเช่นนี้ มากนัก กับบริการของ ขสมก ทุกวันนี้ ไม่เพียงเท่านี้ ระหว่างนั่งอยู่ในรถ ได้ทราบว่า ก่อนหน้านี้ พขต ท่านนี้ ก็ได้เก็บโทรศัพย์ของผู้โดยสารคนหนี่ง แล้วติดต่อส่งคืน ซึ่งเจ้าของมือถือ ซึ่งคงเป็นอาจารย์ และหรือ นักศึกษา เทคโนฯสยาม ได้มาดักมอบขนมเป็นการขอบคุณ พขร ด้วย ผมก็ขอชื่นชม และ ชมเชย มาด้วย เช่นกัน ขอถือโอกาสนี้ " บ่น " เรื่องพฤติกรรม พขร และ พขต บางคน คือ พขร บางคนของ ปอ 40 และ ปอ 56 มักไม่จอดที่ ป้ายก่อนถีงแยกไฟฉาย ทั้งที่ ผมกับภรรยา ได้เตรียมลงแต่เนิ่นๆ ทันทีเมื่อรถออกจากป้ายหน้าวัดยางฯ โดยปล่อยให้ผมลงบนเลนขวาสุด กับอีกเรื่องหนี่งก็คือ พขต บางคน มีพฤติกรรม และ มารยาท ที่ไม่สมควรกับ ผู้โดยสารบางตนที่ใช้สิทธิผู้สูงอายุ อบากให้องค์การ บอกกล่าว พขค ว่า ผู้โดยสารเขาใช้สิทธิของเขา ไม่สามารถไปดูถูกเขาได้ สำหรับผม กับ ภรรยา เราไม่เคยใช้สิทธิผู้สุงอายุหรอกครับ เพราะเข้าใจดีว่า พขร พขต มีรายได้เพิ่มเติมจากเปอร์เซนต์การขายตั๋วครับ ขอขอบคุณอีกครั้งกับ พฤติกรรม ความน่ารัก อัธยาศัย และ น้ำใจ พขร และ พขต ชอง ปอ 157 หมายเลขรถ 157-2 อีกครั้งครับ