ชื่นชม พขร สาย 18

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชื่นชมและชื่นชอบ พขร สาย 18 เลขข้างรถ 7-50510 วันที่ 14 สค 58 เวลา 11.30 น. จริงๆแล้วเคยเห็นหลาย ครั้งแล้ว พขร คนนี้ขับรถดีมีน้ำใจ คนเฒ่าคนแก่ นักศึกษา มาถึงป้ายช้า โดยเฉพาะคนแก่กว่าจะยักแย่ยักยันขึ้นรถ พขร ก็จอดรออย่างใจเย็น ขับรถก็ดีไม่ซิ่ง สมควรเป็น พนักงานดีเด่น อยากให้ ขสมก มี พขร ดีๆอย่างนี้ทุกคน