ชื่นชม ป้ายเตือน ลดการเปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรมีช่องกรอก สำหรับ ไฟล์ แนบ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบแล้ว ขอเรียนว่า ผู้ใช้บริการสามารถส่งเรื่องร้องเรียน แนะนำบริการ หรือชมเชยการให้บริการของพนักงาน โดยแนบรูปภาพ คลิปวีดีโอหรือไฟล์ส่งได้ที่อีเมล์ 1348@bmta.co.th จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ