ชื่นชม ขอบคุณการพัฒนาปรับปรุงสาย 69

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จากอดีตที่เคยนั่งสาย 69 รถร่วมบริการเจ้าเดิมเรียกว่าต้องทนรับสภาพ และไม่คิดว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆได้อีก ทั้งรถเก่า บริการแย่ รถขาดระยะรอนาน ร้องเรียนอะไรไปก็ไม่ได้เห็นการปรับปรุงอะไรทั้งสิ้นเนื่องจากเป็นรถร่วมบริการ แต่มาสัปดาห์นี้ ได้มีบริษัทใหม่มารับสัมปทานวิ่งรถสานี้ Smart Bus รถใหม่ทุกคัน รอไม่นาน แอร์เย็น ขอชื่นชม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ขอบคุณ ขสมก. ที่กำกับดูแลและใส่ใจพัฒนาปรับปรุ่ง สาย 69 ให้มีการเปลี่ยนแปลง อย่างน่าประทับใจลูกค้า และก้าวกระโดดมาก ขอบคุณครับ