ชื่นชมในบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันจันทร์ที่ 8/4/2024, ประมาณ6.15 ได้ขึ้นสาย 556 จากชัยพฤกษ์-วัดไร่ขิง เลขข้างรถ 12-4694 มี ผดส.น้อยมาก ณ เวลานั้น พขร.+พกส. ได้ให้ความใส่ใจในการรับ-ส่ง ผดส.เป็นอย่างดี แวะป้ายทุกป้ายที่มี ผดส.ขึ้นและลง ใส่ใจในการบริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป