ชื่นชมสาย 59

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมพนักงานขับรถ ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ ยิ้มรักษา สาย 59 ขับรถด้วยความใส่ใจใยผู้โดยสาร พูดจามีหางเสียง เคารพกฎจราจร

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วด้วยควาขอบคุณยิ่งเราจะจัดส่งเรื่องชมเชยของท่านไปยังเขตกหารเดินรถที่ 1 เพื่อแจ้งให้พนักงานคนดังกล่าวทราบพร้อมทั้งติดประกาศชมเชยเพื่อเป็นกำลังและแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานท่านอื่นต่อไป ขอบคุณที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทาง ขสมก.