ชื่นชมรถเมล์สาย36

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
บัญญัติ ฤทธิเพชร์ ทะเบียน12-5375 คนขับ และกระเป๋ารถเมสาย36 คนขับขับดี เวลาจอดรถจอดสนิท จอดทุกป้าย มีป้ายส่วนมากที่หลายๆคันบอกป้ายนี้ๆไม่จอดนะ แต่คันนี้จอด กระเป๋ารถเมสุภาพมากๆ บอกป้ายทุกป้าย บอกให้ขึ้นลงระวังตลอด ขึ้น36ไปกลับทุกวัน คันนี้ประทับใจมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ