ชื่นชมรถสาย34 (สีส้ม)รถแอร์พนักงานขับรถ กระเป๋า บริการดีมากๆคะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมพนักงานทั้งสองท่านบริการดีมากๆดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวประทับใจมากๆคุณ สมปอง คุณ เจิน ขึ้นรถตอนประมาณ 05.20คะ อยากให้พนักงานขสมก.เป็นแบบนี้ เป็นแบบอบ่างที่ดีมากๆคะเขาทำงานเหมื่อนดูแลคนในครอบครัว จดจำลูกค้าได้ สนใจทุกคนดูแลจนลูกค้าลงรถทุกคนขึ้นจาก ซ.39ปลายทางหัวลำโพงคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ