ชื่นชมพี่กระเป๋ารถเมล์ 515

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อช่วงเช้า ได้ใช้บริการรถเมล์สาย 515 ได้พบว่าตัวเองนั้นมีเงินในกระเป๋าไม่เพียงพอกับค่าโดยสาร (เกิดจากเหตุสุดวิสัย) จึงบอกกับพี่กระเป๋าว่ามีเงินไม่พอ จึงจะขอลงป้ายหน้า พี่กระเป๋าจึงช่วยเหลือ โดยการถามว่ามีโมบายแบงค์กิ้งไหม ให้เราโอนเงินให้พี่เขา แล้วพี่เขาจะให้เงินสด เพื่อให้เรามีเงินสำหรับจ่ายค่าโดยสาร ทางเราจึงตกลงตามนั้น และขอบคุณพี่กระเป๋าไป ซึ่งพี่กระเป๋าได้มีการถามไถ่เราว่ามีเงินไปทำงานไหม จะทำอย่างไรต่อไป อยากขอชื่นชมการทำงานของพี่กระเป๋ารถเมล์ เลขประจำรถ 6-56103 ป้ายทะเบียน 13-1831 ช่วงเวลาที่ใช้บริการคือ ประมาณ 07.20 น.

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 515 พกส.มีกิริยาวาจาสุภาพนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ทราบและเชิดชูความดีที่พนักงานได้กระทำไว้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ