ชื่นชมพนักนักงานขับและกระเป๋ารถเมล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันที่23/10/66 เวลา12:30น.โดยประมาณ ข้าพเจ้าได้ขึ้นรถเมล์สาย140 5-70187 ทะเบียน16-1901 ทั้งคนขับและกระเป๋ารถเมล์สุภาพ ในการขับขี่และบริการกับผู้โดยสารทุกคน บริการอย่างเท่าเทียม❤️ ขอชื่นชมบริการนี้อย่างสุดใจจริง ขอให้บริการดีแบบนี้ไปตลอดทุกสายคัน ขอบคุณ❤️

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป