ชื่นชมพนักงาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชื่นชม พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 79 656040 13-1475 เป็นผู้หญิง ผมซอย พูดกับผู้โดยสารดีมากเลยค่ะ และยังใส่ใจถามและให้คำแนะนำการต่อรถ ดูแลให้ผู้โดยสารนั่ง เมื่อมีที่ว่าง น่ารักมากเลยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป