ชื่นชมพนักงาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องด้วย ป้ายรถเมล์ สยาม ได้เปลี่ยนจุดให้บริการ ระหว่สงป้ายเก่าและป้ายใหม่ โดยดิฉันได้ยืนรอรถเมล์ป้ายใหม่ แล้ว รถปอ.สาย16 ทะเบียน 5850 ไม่ได้เข้ารับผู้โดยสารป้ายใหม่ ดิฉันและอีกหลายคน จึงเดินมารอป้ายเก่า ซึ่งพบว่ามีคนยังรออยู่จำนวนมาก และสายปอ.16 คันใหม่มา จำป้ายทะเบียนไม่ได้ แต่ต่อจาก 5850 ได้ชี้ให้ผู้โดยสารเดินไปรอป้ายใหม่ แต่เนื่องด้วยจะเดินไปป้ายใหม่ ระหว่ารถเมล์เข้าป้ายคงไม่ทัน พนักงานจึงเปิดประตูรับ ซึ่งเข้าใจว่าถ้าความเป็นจริง คือ พขร.ผิด แต่ขอชื่นชมในความีน้ำใจในการบริการ และได้โปรดอย่าลงโทษพนักงานขับรถและกระเป๋า เพราะความสับสนไม่ยกเลิกป้ายเก่าให้จริงจัง และมีประกาศติด ระหว่างนั้นน่าจะมีนายตรวจขึ้นมาต่อว่า พขร.และกระเป๋า เรื่องการรับผู้โดยสาร ขอได้โปรดเห็นใจพขร.และกระเป๋า ที่อไนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่ ขอบคุณพนักงานมากๆ ไม่งั้นคงไปทำงานสาย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตามที่ท่านได้แจ้งเรื่องชมเชย สาย 16 ปฏิบติหน้าที่ตามระเบียบขององค์การอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้จัดทำหนังสือประกาศชมเชย ต่อพนักงานทั้งสองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป