ชื่นชมพนักงาน สาย 16

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวานทำแฟ้มพร้อมเงินจำนวน 6,800 บาท ลืมไว้บนรถเมล์สาย 16 กระเป๋า คุณชาตรี พนมวนาภิรัต เจอแล้วเก็บไว้ให้ได้รับคืนแล้ว

ขสมก. เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 16 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ ขสมก.